Meny

Kalendarium
×

Meddelande

lördag 17 augusti 10.00-11.00 [offentlig spelning]
Högtidlighållande av slaget vid Stäket 1719

söndag 25 augusti kl 10.45 [tjänstemusik]
Avslutning av Hv patrulltävling

lörd-sönd 21-22 september [offentlig spelning]
Högvaktsceremonier, Stockholm

lördag 30 november 15.00 [offentlig spelning]
Julkonsert i Missionskyrkan

Nästa offentliga framträdande:
lördag 17 augusti 10.00-11.00
Högtidlighållande av slaget vid Stäket 1719

Köp kårens CD-skivor

Beställ här